"הודו עקבותייך וידייך בנפשי" - תערוכת יחיד

ניתן ללחוץ על התמונות כדי לצפות בגרסה המוגדלת שלהן