אופס...צלמת בפתח חלוני

התמונה התקבלה לתחרות בין לאומית בסרביה

אופס...צלמת בפתח חלוני