אחוות נשים בגאנה

התמונה התקבלה לתחרות בין לאומית בסרביה

אחוות נשים בגאנה