אין סוף לעבודה הקשה במדבר דנקיל הלוהט באתיופיה

אין סוף לעבודה הקשה במדבר דנקיל הלוהט באתיופיה