איש ומשולש במרחבי החולות

איש ומשולש במרחבי החולות