איש ומשולש במרחבי החולות במרוקו

איש ומשולש במרחבי החולות במרוקו