אני ובעל הריקשה ברחובות שוממים

אני ובעל הריקשה ברחובות שוממים