אני והיא והסיגריה בשוק מחנה יהודה

התמונה התקבלה לתחרות בין לאומית באירלנד

אני והיא והסיגריה בשוק מחנה יהודה