אשליה בהודו

התמונה התקבלה לתחרות בין
לאומית בהולנד

אשליה בהודו