באתיופיה הם הסתכלו עלינו בסקרנות לא
פחות מאשר אנחנו עליהם

באתיופיה הם הסתכלו עלינו בסקרנות לא 
 פחות מאשר אנחנו עליהם