באתר הפסולת האלקטרונית הגדול בעולם

התמונה התקבלה לתחרויות בין לאומית בספרד

באתר הפסולת האלקטרונית הגדול בעולם