בדיוק בזמן

התמונה התקבלה לתחרות בין לאומית במונטנגרו

בדיוק בזמן