בחצר הבית

התמונה התקבלה בתחרות בין לאומית בגאורגיה

בחצר הבית