במרתף אפל

התמונה התקבלה לתחרות בין לאומית במונטנגרו

במרתף אפל