בעבר היינו מלקקים את האצבעות ממטעמיה ,היום אלו מזונותיה

הסדרה צולמה על אימא שלי שנאלצה לעזוב את ביתה

בעבר היינו מלקקים את האצבעות ממטעמיה ,היום אלו מזונותיה