בקלילות ובשמחה בנחל במרוקו

בקלילות ובשמחה בנחל במרוקו