בשוק הגת

התמונה התקבלה לתחרות בין לאומית בקרואטיה

בשוק הגת