בשכונה

התמונה זכתה באות הערכה בתחרות בין לאומית בסרביה ובמדליית זהב
בתחרות בין לאומית במונטנגרו

בשכונה