בתקווה אל עבר ההרים במרוקו

בתקווה אל עבר ההרים       במרוקו