האכלת צבועים בבשר נא כדי שישבעו ולא יטרפו את בני הכפר

התמונה התקבלה לתחרות בין לאומית בקרואטיה

האכלת צבועים בבשר נא כדי שישבעו ולא יטרפו את בני הכפר