האכלת צבועים בבשר נא כדי שישבעו ולא יטרפו את בני הכפר באתיופיה

האכלת צבועים בבשר נא כדי שישבעו ולא יטרפו את בני הכפר באתיופיה