הדרך לבית הספר עוברת דרך עשן המדורה

הדרך לבית הספר עוברת דרך עשן המדורה