הוא ישב וישב וישב ללא תזוזה ועקב אחרי בעיניים פעורות

הוא ישב וישב וישב ללא תזוזה ועקב אחרי בעיניים פעורות