הוא עמד לו עצוב בצד, מתבונן בקהל האבלים שבתוך האוהל

הוא עמד לו עצוב בצד, מתבונן בקהל האבלים שבתוך האוהל