היא והוא בבקתה

PSA התמונה התקבלה לתחרות בין לאומית בחסות הארגון האמריקאי

היא והוא בבקתה