היא ישבה לה בדממה מול הקהל הרועש, נשאה ידיה אל על בתפילה שקטה

היא ישבה לה בדממה מול הקהל הרועש, נשאה ידיה אל על בתפילה שקטה