הלוחש לבן המלכות בטקס להצלחת יבול הדוחן בגאנה

הלוחש לבן המלכות בטקס להצלחת יבול הדוחן  בגאנה