המרקדת שלפני אפיריון הציף בטקס להצלחת יבול הדוחן

המרקדת שלפני אפיריון הציף בטקס להצלחת יבול הדוחן