הסיר הגדול בו מתבשלת הארוחה לכל החמולה המשפחתית בגאנה

הסיר הגדול בו מתבשלת הארוחה לכל החמולה המשפחתית      בגאנה