העברת תינוק בן יומו מהאימא לסבתא בכפר בגאנה

העברת תינוק בן יומו מהאימא לסבתא בכפר בגאנה