חבורה באלכסון

התמונה התקבלה לתחרות בין לאומית בספרד

חבורה באלכסון