חמש רגליים ויד אחת בחורבה במושב נטעים

חמש רגליים ויד אחת בחורבה במושב נטעים