טרי טרי ישר מהים בגאסר א זרקא

טרי טרי ישר מהים בגאסר א זרקא