יותר זהב,יותר כבוד,יותר מעמד בגאנה

יותר זהב,יותר כבוד,יותר מעמד בגאנה