יותר זהב יותר כבוד יותר מעמד

יותר זהב יותר כבוד יותר מעמד