ילד ב"הקפאה"בטקס להצלחת יבול הדוחן

ילד ב"הקפאה"בטקס  להצלחת יבול הדוחן