ישיבת צוות בגאורגיה

התמונה התקבלה לתחרות בין לאומית במונטנגרו

ישיבת צוות בגאורגיה