ישנים על רחבת השיש במקדש הזהב

ישנים על רחבת השיש במקדש הזהב