כאן ביתי באתיופיה

התמונה התקבלה לתחרות בין לאומית בקרואטיה

כאן ביתי באתיופיה