כגוף אחד

התמונה התקבלה לתחרות בין לאומית במונטנגרו

כגוף אחד