כגוף אחד בגאנה

התמונה התקבלה לתחרות בין לאומית במונטנגרו

כגוף אחד בגאנה