כך הן ישבו להן על המדרכה מתבוננות בעוברים ושבים

כך הן ישבו להן על המדרכה מתבוננות בעוברים ושבים