ככל שיש יותר צמידים הכלה עשירה יותר

ככל שיש יותר צמידים הכלה עשירה יותר