כל כך חם וכל כך כבדים גושי המלח במדבר דנקיל

כל כך חם וכל כך כבדים גושי המלח במדבר דנקיל