כל כך כבדים גושי המלח במדבר דנקיל הלוהט

כל כך כבדים גושי המלח במדבר דנקיל הלוהט