לא כל יום פוגשים צלמת מבעד לחלון השכם בבוקר בגאנה

לא כל יום פוגשים צלמת מבעד לחלון השכם בבוקר בגאנה