לא נשבר בגאנה

התמונה התקבלה לתחרות בין
לאומית בסרביה

לא נשבר בגאנה