לבבות כתומים בגאנה

התמונה התקבלה בתחרות בין לאומית בגיאורגיה

לבבות כתומים בגאנה