ללא גיגית בגאנה

התמונה התקבלה לתחרות בין לאומית בסרביה

ללא גיגית בגאנה