מבוכה בגאנה

התמונה התקבלה לתחרות בין לאומית בסרביה

מבוכה בגאנה